1. Voedsel redden

BuurtBuik strijdt tegen voedselverspilling en zet zich in voor het “redden” van voedsel. We maken afspraken met leveranciers om (hoogwaardig) voedsel dat anders in de vuilnisbak zou verdwijnen op te halen en daar maaltijden van te bereiden. Een creatief en uitdagend proces; wat er opgehaald wordt is niet te voorspellen en het gerecht moet dus ter plekke bedacht worden! Daarnaast wil BuurtBuik de bewustwording rondom voedselverspilling en voedselkennis vergroten. We zoeken binnen ons eigen ‘BuurtBuik voedselsysteem’ een weg om creatief om te gaan met overvloed, door bijvoorbeeld eten wat we niet kunnen gebruiken te delen met andere instellingen of de overblijfselen (zoals schillen) naar de kinderboerderij te brengen. Als vanzelfsprekend is er daarbij ook oog voor het milieu; afval wordt gescheiden en er wordt zoveel mogelijk gezocht naar duurzame oplossingen.

2. Bevorderen van sociale cohesie

BuurtBuik zorgt voor het samenbrengen van buurtbewoners uit verschillende bevolkingsgroepen en het tegengaan van sociaal isolement. De maaltijd is een middel om mensen op structurele basis te laten samenkomen en een (zeer diverse) community te creëren. Iedereen is gelijk en welkom bij BuurtBuik, zonder onderscheid te maken op inkomen, etniciteit of leeftijd. De vrijwilligers zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt en schenken aandacht aan de gezelligheid en het contact aan tafel. BuurtBuik wil ook voor de kwetsbare doelgroep een veilige omgeving zijn: eters worden niet gefilmd of gefotografeerd. Daarnaast wordt er uitgenodigd en aangemoedigd om deel te nemen aan BuurtBuik, zonder verplichtingen! Zo gaan we op laagdrempelige wijze sociaal isolement tegen en bieden we een kans op zinnige maatschappelijke participatie (binnen BuurtBuik) en persoonlijke groei.

3. Een steuntje in de rug geven waar nodig

BuurtBuik wil de sociaaleconomische positie van een kansarme doelgroep verbeteren. De maaltijd is daarom altijd gratis. Hoewel we het in Nederland goed hebben en een sociaal vangnet kennen, vallen er nog veel mensen tussen wal en schip. Veel regelingen kennen strenge voorwaarden voor deelname. BuurtBuik wil er vooral zijn voor die mensen die tussen wal en schip vallen. Die mensen vinden bij BuurtBuik niet alleen een gratis en gezellige maaltijd, maar bovendien een plek om te groeien. Door de laagdrempelige cultuur kunnen mensen makkelijk vrijwilliger worden en zelfs doorgroeien tot bestuurslid.

Roel Raterink

Vertrouwenscontactpersoon
roel@buurtbuik.nl

Gedragscode vrijwilligers

Bij BuurtBuik is iedereen welkom en willen we dat iedereen zich welkom en veilig voelt. Dat geldt zowel voor de bezoekers als voor de vrijwilligers. Lees onze gedragscode vrijwilligers. Neem bij vragen contact op met onze vertrouwenscontactpersoon Roel Raterink, de oprichter van BuurtBuik.