Over ons

BuurtBuik is geïnspireerd op een Portugees project genaamd Refood. Roel Raterink, de oprichter van BuurtBuik, was gelijk enthousiast toen hij het simpele maar effectieve idee tijdens een bezoek aan Lissabon zag. Roel besloot dat er een soortgelijk project in Amsterdam moest komen, aangezien de problemen die het initiatief aanpakt ook hier aan de orde van de dag zijn. Na de eerste gesprekken met de gemeente Amsterdam over het idee en het organiseren van een eerste pilot, is eind 2014 in Amsterdam-Zuid het eerste BuurtBuik-project van start gegaan. Na het succes in Amsterdam-Zuid, is het snel gegaan en heeft BuurtBuik gemiddeld twee locaties per jaar geopend.

BuurtBuik bereidt op 10 locaties in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam gezonde en gratis maaltijden van overvloedig eten van supermarkten, winkeliers en horeca. Vrijwilligers en buurtgenoten halen het eten op bij lokale leveranciers en koken er gezamenlijk een lekkere maaltijd van. Elke keer een creatieve uitdaging: je weet immers nooit wat de opbrengst van de dag zal zijn! Echt iedereen is welkom om aan te schuiven bij de maaltijden! Want naast lekker eten, draait het bij BuurtBuik vooral om de gezelligheid. Volgens ons kunnen we in Nederland veel meer voedsel redden en moeten we daarmee veel meer buurtbewoners helpen.

Onze missie

We onderscheiden ons door duurzame idealen te verbinden aan sociale bevlogenheid. Daarnaast werken we hoofdzakelijk met vrijwilligers en draait ons model op ‘intrinsieke motivatie’ en ‘vertrouwen’. Verder onderscheiden we ons door aanhoudend te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van onze vrijwilligers, werken op buurtniveau en streven naar tastbare impact. We bestaan omdat er in Nederland veel voedsel wordt verspild, omdat steeds meer mensen eenzaam zijn, en omdat er honderdduizenden gezinnen onder de armoedegrens leven. Daarom blijven we groeien.

Onze waarden

1. REDDEN VAN VOEDSEL
BuurtBuik strijdt tegen voedselverspilling en zet zich in voor het “redden” van voedsel. We maken afspraken met leveranciers om (hoogwaardig) voedsel dat anders in de vuilnisbak zou verdwijnen op te halen en daar maaltijden van te bereiden. Een creatief en uitdagend proces; wat er opgehaald wordt is niet te voorspellen en het gerecht moet dus ter plekke bedacht worden! Daarnaast wil BuurtBuik de bewustwording rondom voedselverspilling en voedselkennis vergroten. We zoeken binnen ons eigen ‘BuurtBuik voedselsysteem’ een weg om creatief om te gaan met overvloed, door bijvoorbeeld eten wat we niet kunnen gebruiken te delen met andere instellingen of de overblijfselen (zoals schillen) naar de kinderboerderij te brengen. Als vanzelfsprekend is er daarbij ook oog voor het milieu; afval wordt gescheiden en er wordt zoveel mogelijk gezocht naar duurzame oplossingen.

2. BEVORDEREN VAN SOCIALE COHESIE
BuurtBuik zorgt voor het samenbrengen van buurtbewoners uit verschillende bevolkingsgroepen en het tegengaan van sociaal isolement. De maaltijd is een middel om mensen op structurele basis te laten samenkomen en een (zeer diverse) community te creëren. Iedereen is gelijk en welkom bij BuurtBuik, zonder onderscheid te maken op inkomen, etniciteit of leeftijd. De vrijwilligers zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt en schenken aandacht aan de gezelligheid en het contact aan tafel. BuurtBuik wil ook voor de kwetsbare doelgroep een veilige omgeving zijn: eters worden niet gefilmd of gefotografeerd. Daarnaast wordt er uitgenodigd en aangemoedigd om deel te nemen aan BuurtBuik, zonder verplichtingen! Zo gaan we op laagdrempelige wijze sociaal isolement tegen en bieden we een kans op zinnige maatschappelijke participatie (binnen BuurtBuik) en persoonlijke groei.

3. STEUNTJE IN DE RUG WAAR NODIG
BuurtBuik wil de sociaaleconomische positie van een kansarme doelgroep verbeteren. De maaltijd is daarom altijd gratis. Hoewel we het in Nederland goed hebben en een sociaal vangnet kennen, vallen er nog veel mensen tussen wal en schip. Veel regelingen kennen strenge voorwaarden voor deelname. BuurtBuik wil er vooral zijn voor die mensen die tussen wal en schip vallen. Die mensen vinden bij BuurtBuik niet alleen een gratis en gezellige maaltijd, maar bovendien een plek om te groeien. Door de laagdrempelige cultuur kunnen mensen makkelijk vrijwilliger worden en zelfs doorgroeien tot bestuurslid.